OZNAM Payment Institution NFD a. s.

Oznamujeme Vám, že ve smyslu rozhodnutí valného shromáždění, platební instituce Payment Institution NFD a.s. se sídlem Stará Ľubovňa, Popradská 17/670, IČO 46 847 162, ukončuje činnost v oblasti poskytování platebních služeb ve smyslu § 2 ods. 1 zák. 492/2009 Sb. o platebních službách ao změně a doplnění některých zákonů ve znění poz. předp., a to v následujícím rozsahu podle písm. c): provádění platebních operací včetně převodu finančních prostředků z platebního účtu nebo na platební účet vedený u poskytovatele platebních služeb úhradou, prostřednictvím platební karty nebo jiného platebního prostředku a podle písm. e) vydávání platebního prostředku a přijímání platebních operací.

Přihlášení

Nemáte účet? Nová registrace

Platební služby v daném klientském rozhraní provádí společnost Payment Institution NFD a.s., se sídlem Popradská 17/670, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 46 847 162, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, oddíl Sa, vložka č. 10486/P, regulována Národní Bankou Slovenska, ve smyslu udělené licence platební instituce, číslo: ODB-10851/2014-7. Každý klient je klientem Payment Institution NFD a.s. a je nutné aby splňoval kritéria politiky proti praní peněz AML, KYC (know your customer - poznej svého zákazníka), řídil se ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek platební instituce.